Fyllingsterapi for pasienter i Fredrikstad

Det kan være ulike årsaker til at en tann må repareres

Den vanligste årsaken til at man trenger en fylling er om det er oppstått hull i tannen. Før var det vanlig med amalgamfyllinger, men dette er noe man i dag har gått bort i fra. Amalgam er ikke benyttet ved klinikken siden 1977! Vi tilbyr fyllinger av kompositt, ett porselens basert plastmateriale. Plast er tilsatt svært små porselens fyllpartikler slik at du får riktig styrke og konsistens på fyllingen. Denne massen er myk når den legges i tannen, men herdes så ved hjelp av et sterkt blått lys. Kompositt kommer i en rekke farger og det er derfor enklere å lage fyllinger som ikke skiller seg fra din vanlige tannfarge.

Komposittfylling eller porselensinnlegg

Komposittfylling er den vanligste typen fyllinger, men om det er for lite tannsubstans må vi noen ganger bruke porselensfylling for å unngå kroneterapi. Din tannlege vil da gjøre et avtrykk av tannen som sendes til en tannteknikker som konstruerer en fylling. Denne vil så bli sementert inn i tannen ved neste tannlegebesøk. Resultatet blir pent og man kan nesten ikke se at det har vært skade på tannen.

Ønsker du mer informasjon om fyllingsterapi kan du gjerne ta kontakt med oss her hos Tannlegene i Vektergaarden så hjelper vi deg.